Посольство України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

, Київ 17:38

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

 консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій 

у Посольстві України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США у тисячах в'єтнамських донгів  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

15 335  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 120 2676  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 170 3791  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  70 1561  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 15 335  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 25 558  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 15 335  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 669  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА  ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 2230  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 150 3345  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 25 558  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 25 558  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 25 558  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 25 558  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 25 558  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 50 1115  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 350 7805  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 15 335  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 10 223  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 250 5575  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 200 4460  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 1450  
  дворазової 65 1450  
  багаторазової 65 1450  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 1450  
  дворазової 65 1450  
  багаторазової 65 1450  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 1450  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 15 335  
2 Видача витребуваного документа 40 892  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 65 1450  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 5 112  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 30 669  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 100 2230  
4 Видача довідки про засвідчення документа 20 446  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 15 335  
2 Реєстрація шлюбу 55 1227  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 85 1896  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 85 1896  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 100 2230  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 40 892  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 90 2007  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 170 3791  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 25 558  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 60 1338  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 75 1673  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1115 тис. в'єтнамських донгів  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  8920 тис. в'єтнамських донгів  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше  446 тис. в'єтнамських донгів  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 60 1338  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 892  
- іншим особам 60 1338  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 45 1004  
- іншим особам 55 1227  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 40 892  
є) посвідчення заповітів 40 892  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 3345  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 2230 тис. в'єтнамських донгів  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 3345  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 15 335  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 25 558  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 892  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 50 1115  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 5 112  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 25 558  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 25 558  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 25 558  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 25 558  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 558 тис. в'єтнамських донгів і не більше 4460 тис. в'єтнамських донгів  
14 Прийняття на зберігання документа 40 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 892 тис. в'єтнамських донгів за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 335 тис. в'єтнамських донгів і не більше 4460 тис. в'єтнамських донгів  
16 Вчинення морських протестів 70 1561  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 446  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 25 558  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 40 892  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  5 112  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 45 1004  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 250 5575  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 3345  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 669  

Консульський відділ Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам
Керівник: Михайлюк Денис Юрійович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

6, Le Нong Phong, Hanoi, Vietnam

Телефон: (+8424) 37 34 44 92, (+8424) 37 34 45 01
Факс: (+8424) 37 34 45 02
Ел. пошта: emb_vn@mfa.gov.ua (у екстрених випадках (техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України) надсилати також і на denys.research@gmail.com)
Графік роботи:

Прийом документів (візові, легалізація, нотаріат, витребування):

Пн, Ср, Пт.: 9:00 – 12:00. Видача документів: 14:00 – 16:00.

 Прийом/видача документів (для громадян України з будь-яких питань):

Вт. Чт. 9:00 – 12:00

 Обідня перерва: 12:00 – 14:00

 Вихідні дні: субота, неділя, державні свята України(державні свята В’єтнаму)

Межі консульського округу:

територія В’єтнаму – всі питання; територія Камбоджі – всі питання; Республіка Філіппіни, Союз М'янма, Лаоська Народно- Демократична Республіка - оформлення віз.

Примітки:

У Посольстві України у В’єтнамі консульський прийом здійснюється упродовж зазначених робочих днів, крім вихідних та святкових днів.

 Прийом відвідувачів з консульських питань передбачає можливість упродовж прийомних годин подання та видачу документів відповідно, а також надання консультацій з консульсько-правових питань без попереднього запису.

 

У неприйомний час консульська допомога надається у разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України.

З 1 червня 2016 року в Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт»