Посольство України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

9, Київ 06:27

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

 

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
у Посольстві України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

у дол. США

у донгах СРВ

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії (переглянути тут)

15

315 тисяч

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (переглянути тут)

120

2 520 тисяч

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого (переглянути тут)

170

3 570 тисяч

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон (переглянути тут)

70

1 470 тисяч

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (переглянути тут)

30

630 тисяч

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (переглянути тут)

15

315 тисяч

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (переглянути тут)

25

525 тисяч

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну (переглянути тут)

15

315 тисяч

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) (переглянути тут)

30

630 тисяч

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням (переглянути тут)

100

2 100 тисяч

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України (переглянути тут)

150

3 150 тисяч

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення (переглянути тут)

25

525 тисяч

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування (переглянути тут)

25

525 тисяч

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки (переглянути тут)

25

525 тисяч

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини (переглянути тут)

25

525 тисяч

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства (переглянути тут)

25

525 тисяч

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України (переглянути тут)

50

1 050 тисяч

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України (переглянути тут)

350

7 350 тисяч

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

315 тисяч

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

210 тисяч

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном (переглянути тут)

250

5 250 тисяч

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію (переглянути тут)

200

4 200 тисяч

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*: (переглянути тут)

 

 

 

разової

85

1 785 тисяч

 

дворазової                                                                              

130

2 730 тисяч

 

багаторазової

200

4 200 тисяч

2

Оформлення короткострокової візи (С)*: (переглянути тут)

 

 

 

разової

85

1 785 тисяч

 

дворазової

130

2 730 тисяч

 

багаторазової

200

4 200 тисяч

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*: (переглянути тут)

 

 

 

разової

85

1 785 тисяч

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа (переглянути тут)

15

315 тисяч

2

Видача витребуваного документа (переглянути тут)

40

840 тисяч

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом (переглянути тут)

65

1 365 тисяч

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа (переглянути тут)

5

105  тисяч

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ) (переглянути тут)

30

630 тисяч

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ) (переглянути тут)

100

2 100 тисяч

4

Видача довідки про засвідчення документа (переглянути тут)

20

420 тисяч

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) (переглянути тут)

15

315 тисяч

2

Реєстрація шлюбу (переглянути тут)

55

1 155 тисяч

3

Реєстрація розірвання шлюбу: (переглянути тут)

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

85

1 785 тисяч

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

85

1 785 тисяч

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

2 100 тисяч

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

840 тисяч

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) (переглянути тут)

90

1 890 тисяч

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу (переглянути тут)

170

3 570 тисяч

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення (переглянути тут)

25

525 тисяч

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням (переглянути тут)

60

1 260 тисяч

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану
(у разі знаходження актового запису в закордонній установі) (переглянути тут)

75

1 575 тисяч

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться
в Україні.

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам... (переглянути тут)

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам (переглянути тут)

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (1 050 000 донгів СРВ)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (8 400 000 донгів СРВ)

б)

 

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці (переглянути тут)

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (420 000 донгів СРВ)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці (переглянути тут)

60

1 260 тисяч

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам... (переглянути тут)

іншим особам………………………………………………………….

 

 

 

 

40

60

 

 

 

 

840 тисяч

1 260 тисяч

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам………………………………...

іншим особам (переглянути тут)

 

 

45

 

55

 

 

945 тисяч

 

1 155 тисяч

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби (переглянути тут)

консульський збір визначається
за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей (переглянути тут)

40

840 тисяч

є)

посвідчення заповітів (переглянути тут)

40

840 тисяч

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна (переглянути тут)

150

3 150 тисяч

3

Видача свідоцтва про право на спадщину (переглянути тут)

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (2 100 000 донгів СРВ)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (переглянути тут)

150

3 150 тисяч

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок
з них (за сторінку) (переглянути тут)

15

315 тисяч

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах,
у т.ч. підпису перекладача (переглянути тут)

25

525 тисяч

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису
на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) (переглянути тут)

40

840 тисяч

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)... (переглянути тут)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України (переглянути тут)

 

50

5

 

1 050 тисяч 105 тисяч

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою (переглянути тут)

25

525 тисяч

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці (переглянути тут)

25

525 тисяч

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

525 тисяч

12

Посвідчення часу пред’явлення документів (переглянути тут)

25

525 тисяч

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів (переглянути тут)

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (525 000 донгів СРВ) і не більше 200 дол. США (4 200 000 донгів СРВ)

14

Прийняття на зберігання документа (переглянути тут)

40

(840 000 донгів СРВ)

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів (переглянути тут)

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США (315 000 донгів СРВ)
і не більше
200 дол.США
(4 200 000 донгів СРВ)

16

Вчинення морських протестів (переглянути тут)

70

1 470 тисяч

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку
з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) (переглянути тут)

20

420 тисяч

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

25

525 тисяч

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги (переглянути тут)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії,
(крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України (переглянути тут)

40

840 тисяч

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) (переглянути тут)

5

105 тисяч

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ,

ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

45

945 тисяч

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані
з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів
до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

250

5 250 тисяч

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів
до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

3 150 тисяч

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої
законодавством України

30

630 тисяч


Консульський відділ Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам
Керівник: Михайлюк Денис Юрійович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

6, Le Нong Phong, Hanoi, Vietnam

Телефон: (+844) 37 34 44 92, (+844) 37 34 45 01
Факс: (+844) 37 34 45 02
Ел. пошта: emb_vn@mfa.gov.ua (у екстрених випадках (техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України) надсилати також і на denys.research@gmail.com)
Графік роботи:

Прийом документів (візові, легалізація, нотаріат, витребування):

Пн, Ср, Пт.: 9:00 – 12:00. Видача документів: 14:00 – 16:00.

 Прийом/видача документів (для громадян України з будь-яких питань):

Вт. Чт. 9:00 – 12:00

 Обідня перерва: 12:00 – 14:00

 Вихідні дні: субота, неділя, державні свята України(державні свята В’єтнаму)

Межі консульського округу:

територія В’єтнаму – всі питання; територія Камбоджі – всі питання; Республіка Філіппіни, Союз М'янма, Лаоська Народно- Демократична Республіка - оформлення віз.

Примітки:

У Посольстві України у В’єтнамі консульський прийом здійснюється упродовж зазначених робочих днів, крім вихідних та святкових днів.

 Прийом відвідувачів з консульських питань передбачає можливість упродовж прийомних годин подання та видачу документів відповідно, а також надання консультацій з консульсько-правових питань без попереднього запису.

 

У неприйомний час консульська допомога надається у разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України.

З 1 червня 2016 року в Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт»