Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:19
Phòng lãnh sự Đại sứ quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
địa chỉ:

6, Le Нong Phong, Hanoi, Vietnam

điện thoại: (+844) 37 34 44 92, (+844) 37 34 45 01
Điện thoại: Fax: (+844) 37 34 45 02
Email: emb_vn@mfa.gov.ua
Shedule:

Giờ làm việc: 8:30 – 17:30

Giờ nghỉ trưa: 12:00 – 14:00

Ngày nghỉ: thứ bảy, chủ nhật

Lịch tiếp công dân: thứ hai - thứ sáu. 9:00 – 15:00,

giờ nghỉ trưa: 12:00 – 14:00

BOUNDARY:

Phu trách các vấn đề: đối với Việt Nam và Campuchia – mọi vấn đề; đối với Philippin – vấn đề thị thực

Ghi chú:

Phu trách các vấn đề: đối với Việt Nam và Campuchia – mọi vấn đề; đối với Philippin – vấn đề thị thực

 

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 tại Đại sứ quán đã bắt đầu thực hiện thủ tục cấp thị thực qua mạng công nghệ thông tin “visa”, hệ thống này cho phép người nước ngoài và người không có quốc tịch đăng ký tờ khai đề nghị cấp thị thực trực tuyến và xác định ngày nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện trên trang http://visa.mfa.gov.ua.

Sự đổi mới nêu trên nhằm tạo điệu kiện minh bạch và dễ tiếp cận đối với thủ tục cấp thị thưc, đơn giản hóa hồ sơ thị thực nói chung.

Bên cạnh đó, chúng tôi xin lưu ý, ảnh của người nộp đơn tải lên mạng công nghệ thông tin “visa” cần phải có chất lượng, theo mẫu “ảnh hộ chiếu”.

DANH MỤC GIẤY TỜ CẦN CÓ ĐỂ XIN THỊ THỰC VÀO UCRAINA

1.     Thư mời

a. Thư mời của pháp nhân đăng kí tại U-crai-na, được lập trên mẫu văn bản chính thức có ghi đầy đủ các thông tin sau: mã số đăng ký thống nhất về pháp nhân, cá nhân - doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; số đăng ký, ngày tháng năm và chữ ký; họ, tên và tên đệm của người mời; thông tin về ngày tháng năm sinh và nơi sinh của người mời; quốc tịch, thông tin hộ chiếu, nơi ở, mục đích chuyến đi, thời gian dự kiến thăm U-crai-na, số lần đến và nơi ở tại U-crai-na, cam kết của pháp nhân nhận trách nhiệm về chi phí phát sinh có thể liên quan đến việc tạm trú và việc rời U-crai-na của người được mời.

 b. Thư mời được công chứng của cá nhân là công dân U-crai-na, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch, tạm trú hoặc thường trú hợp pháp tại U-crai-na.Thư mời cần phải có các thông tin về họ, tên, tên đệm của cá nhân, chi tiết của hộ chiếu và thẻ thường trú hoặc tạm trú (đối với người nước ngoài và người không quốc tịch), địa chỉ cư trú và họ, tên của người được mời, thông tin về ngày và nơi sinh, quốc tịch, chi tiết hộ chiếu, địa chỉ, mục đích của chuyến đi, thời hạn dự kiến thăm U-crai-na, số lần đến và nơi ở tại U-crai-na, cam kết của cá nhân nhận trách nhiệm về chi phí phát sinh có thể liên quan đến chuyến thăm và việc rời U-crai-na của người được mời. Kèm theo thư mời là bản phô tô hộ chiếu, thẻ  thường trú hoặc tạm trú (đối với người nước ngoài và người không quốc tịch) ở U-crai-na của người mời;

2. Phô-tô giấy tờ tùy thân của người mời (đối với cá nhân) hoặc giấy tờ  đăng ký kinh doanh của công ty (đối với pháp nhân);

3.     Hộ chiếu (còn thời hạn tối thiếu là 3 tháng sau ngày rời khỏi U-crai-na khai trong hồ sơ, tối thiểu còn 2 trang trống);

4.     Tờ khai xin thị thực đã điền đầy đủ thông tin và ký tên

 (khai trực tuyến trên trang http://visa.mfa.gov.ua);

5.     01ảnh màu cỡ 3,5 × 4,5;

6.     Bảo hiểm y tế có giá trị ít nhất là 30.000 euro  hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

7.     Các giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo đủ tài chính cho thời gian dự định lưu trú tại U-crai-na và quay trở về quốc gia nơi sinh sống hoặc quá cảnh đến nước thứ ba.

8.     Đặt vé máybáy;

9.     Hóa đơn nộp lệ phí lãnh sự.