Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:34

Tin tức

Ngày khởi hành để

Ukraine và Việt Nam quan tâm phát triển hợp tác song phương toàn diện | 11 tháng chín, 13:24

Ukraine và Việt Nam quan tâm phát triển hợp tác song phương toàn diện

Tổng thống Ukraine gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam | 20 tháng một, 14:04

Tổng thống Ukraine gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam

Đại sứ Ucraina Oleksiy Shovkoplias gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh | 11 tháng năm 2016, 12:30

Đại sứ Ucraina Oleksiy Shovkoplias gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh

Trong khuôn khổ tham gia Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko đã gặp gỡ Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng | 01 tháng mười hai 2015, 05:11

Trong khuôn khổ tham gia Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko đã gặp gỡ Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. 01 tháng mười hai, 05:11