Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:16

Tin tức từ Ukraina

Ngày khởi hành để

Những sửa đổi luật của Chính phủ sẽ cho phép tăng sự minh bạch trong mua sắm công | 27 tháng năm 2015, 19:36

Кабінет Міністрів України

Ukraine bắt đầu quá trình hội nhập vào hệ thống quá cảnh chung của EU | 25 tháng năm 2015, 18:09

Кабінет Міністрів України

Bộ Tài chính tham gia thực hiện mua sắm công điện tử | 12 tháng năm 2015, 19:29

Кабінет Міністрів України

Cải cách năng lượng: nhiều luật mới về hiệu quả năng lượng đã được ký | 08 tháng năm 2015, 20:39

Кабінет Міністрів України

Chính phủ Ukraine bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thuế Nhà nước mới | 05 tháng năm 2015, 22:05

Кабінет Міністрів України