Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:38

Đại sứ Ucraina Oleksiy Shovkoplias gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh

11 tháng năm 2016, 12:30

Đại sứ Ucraina Oleksiy Shovkoplias gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh

Ngày 27 tháng tư 2016, Đại sứ Ucraina tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia Oleksiy Shovkoplias đã gặp Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam mới được bổ nhiệm Trần Tuấn Anh.

Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban liên chính phủ Ucraina - Việt Nam về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học - kỹ thuật, dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2016 tại Kyiv. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề dự kiến xem xét tại kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ.

Tham gia cuộc gặp, phía Việt Nam có các vụ trưởng các vụ chủ chốt của Bộ, phía Ucraina có tham tán Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam Targoniy Sergiy.