Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:38

Ngày 28 tháng ba 2017, Đại sứ Ucraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias đã có cuộc gặp với Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ.

07 tháng tư, 05:30

 

Ngày 28 tháng ba 2017, Đại sứ Ucraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias đã có cuộc gặp với Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ.

Mục đích cuộc gặp nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy đơn giản hóa chế độ thị thực đối với công dân Ucraina đến Việt Nam với mục đích du lịch và trong các công việc kinh doanh.

Đại sứ Ucraina đã thông báo với phía Việt Nam về việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực đối với công dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 16 tháng tư năm nay, nêu lên vai trò chủ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc duy trì các mối quan hệ con người giữa công dân hai nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã được tôi luyện trong thời gian chiến tranh giành độc lập của Việt Nam

Trong khuôn khổ cuộc gặp đã trao đổi về các bước có thể để khuyến khích khách du lịch từ Ucraina đến Việt Nam cũng như khả năng áp dụng thị thực điện tử đối với công dân Ucraina.

Đến lượt mình, Đại sứ Ucraina đã thông báo với phía Việt Nam mối quan tâm của Ucraina về vấn đề đưa Ucraina vào danh sách các nước mà công dân nước đó được miễn thị thực vào Việt Nam.