Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:37

Ngày 15 tháng hai Đại sứ Ucraina tại Việt Nam O.Shovkoplias đã có buổi gặp với Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Ban thư ký Quốc hội Việt Nam ông Phan Minh Tuấn

07 tháng tư, 06:52

Trong khuôn khổ cuộc gặp hai bên đã trao đổi về vấn đề phát triển quan hệ song phương giữa Ucraina và Việt Nam.

Hai bên cùng nhấn mạnh mối quan tâm lẫn nhau trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Ucraina - Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác song phương giữa hai quốc hội ở các cấp.