Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:37

Ngày 28 tháng ba 2017 đã diễn ra cuộc gặp giữa Đại sứ Ucraina tại Việt Nam O.Shovkoplias với Vụ trưởng Vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng

07 tháng tư, 06:55

Trong khuôn khổ cuộc gặp đã trao đổi về vấn để phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, sự cần thiết của các hoạt động chung trong việc lắp đầy một cách thiết thực các khả năng hiện có trong việc phát triển quan hệ song phương, cũng như tầm quan trọng của việc phối hợp hơn nữa các hoạt động giữa hai nước trên phương diện chính trị.