Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 22:34

Ngày 4 tháng tám 2017 đã diễn ra cuộc gặp giữa Đại sứ Ucraina tại Việt Nam Shovkoplias O. với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO Đại sứ Phạm Sanh Châu

10 tháng tám, 07:27

Ngày 4 tháng tám 2017 đã diễn ra cuộc gặp giữa Đại sứ Ucraina tại Việt Nam Shovkoplias Oleksiy với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và trợ lý Bộ trưởng  Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO Đại sứ Phạm Sanh Châu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, các bên đã trao đổi vấn đề phối hợp giữa Ucraina và Việt Nam trong khuôn khổ công tác của các tổ chức quốc tế như UNESCO và các lĩnh vực khác trong phát triển quan hệ song phương giữa Ucraina và Việt Nam, đăc biệt là vấn đề đơn giản hóa chế độ thị thực đối với công dân hai nước.