Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:25

Ngày 02 tháng mười năm 2017, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam O.Shovkoplias đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam

07 tháng mười 2017, 09:05

Ngày 02 tháng mười năm 2017, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam O.Shovkoplias đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong buổi gặp, hai bên đã thảo luận về vấn đề hợp tác song phương.

Hai bên khẳng định mối quan tâm chung trong việc củng cố quan hệ giữa hai đất nước trong khuôn khổ song phương và trên trường quốc tế và ghi nhận tầm quan trọng của việc đạt được kết quả thực tiễn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.