Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:25

Khóa họp lần thứ 14 của Uỷ ban Liên chính phủ Ucraina - Việt Nam

13 tháng mười 2017, 06:37

Khóa họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên chính phủ Ucraina - Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã được tổ chức vào ngày 9 -10 tháng 10 năm 2017 tại Kyiv, Ucraina.

Khóa họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên chính phủ Ucraina - Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã được tổ chức vào ngày 9 -10 tháng 10 năm 2017 tại Kyiv, Ucraina.

Đoàn Ucraina đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nefyodov Maksym và đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng làm trưởng đoàn.

Tại khóa họp, các bên đã thảo luận về cách thức và cơ chế để thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau.

Hai bên nhất trí rằng cả Ucraina và Việt Nam cần tích cực hơn trong việc sử dụng cơ chế hợp tác liên chính phủ của họ trong việc phát triển hợp tác và thiết lập các mối liên hệ trực tiếp giữa các đại diện kinh doanh thương mại hai nước.

Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trao đổi đoàn thể và chia sẻ thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng các đề xuất xuất khẩu và tham gia vào các dự án đầu tư ở mỗi nước.

Ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Ucraina đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Ucraina - Việt Nam với sự tham gia của hơn 60 công ty Việt Nam và 150 công ty Ucraina.

Tin tức mới nhất

Ngày 02 tháng mười năm 2017, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam O.Shovkoplias đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam | 07 tháng mười 2017, 09:05

Ngày 02 tháng mười năm 2017, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam O.Shovkoplias đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ukraine và Việt Nam quan tâm phát triển hợp tác song phương toàn diện | 11 tháng chín 2017, 13:24

Ukraine và Việt Nam quan tâm phát triển hợp tác song phương toàn diện