Đại sứ Quán Ucraina tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

, Kyiv 15:22

Quan hệ song phương với Campuchia

Trong quan hệ giữa Ucraina và Campuchia chưa có sự tiếp xúc ở cấp cao. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển rất chậm. Chủ yếu là Ucraina và Campuchia duy trì quan hệ ngoại giao nhờ sự giúp đỡ Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam (từphía Ucraina).

Vào nam 2010 những nhà ngoại giao của Đại sứ quán Ucraina đã tham Campuchia hai lần một nam. Trong chuyến tham này diễn ra cuộc hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia Tea Banh, Bộ trưởng Bộ giáo đục, thanh niên và thể thao Campuchia Im Siti, Bộ trưởng Bộ công nghiệp, khoáng sản và năng lượng Campuchia Suy Sem.

Vào năm 2010 trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt chỉ 4,14 triệu đô la Mỹ (xuất khẩu – 0,22 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu – 3,92 triệu đô la Mỹ).