Посольство України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

Київ 10:36

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

 консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій 

у Посольстві України в Соціалістичній Республіці В’єтнам

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у тис. в’єтнамських донгах**

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

2039

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

906

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

680

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

680

5

Прийняття на консульський облік

20

453

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

1812

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

3398

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

680

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

680

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

680

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

680

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

680

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

1812

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

6795

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

680

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

453

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

453

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

4530

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

9060

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

453

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

1133

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

680

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

1133

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

2265

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

2265

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

3398

2.2

на підставі рішення суду

160

3624

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

680

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

2265

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

4530

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

680

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

1133

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

1133

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

1133

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам / іншим особам

30 / 60

680 / 1359

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30 / 60

680 / 1359

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

680

1.8

посвідчення заповітів

30

680

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

2265

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

680

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

227

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

453

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

906

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) / документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 / 10

906 / 257

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

453

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

453

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

453

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

453

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

150

3398

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

453

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

680

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

3398

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

1133

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

680


Консульський відділ Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам
Керівник: Підгорний Юрій Олексійович
Перший секретар (консульські питання)
Адреса:

6, Le Нong Phong, Hanoi, Vietnam

Телефон: (+8424) 37 34 44 92, (+8424) 37 34 45 01_(у екстрених випадках (техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України)
Факс: (+8424) 37 34 45 02
Ел. пошта: consul_vn@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок, Середа

прийом документів / видача документів

(легалізація, нотаріат, витребування, загальні питання)

(паспортні питання не розглядаються)

прийом документів: 09.00-12.00

видача документів:  14.00-15.00

Вівторок

прийом документів / видача документів

(паспортні питання)

видача-прийом документів: 09.00-12.00; 14.00-15.30

Четвер

прийом документів

(паспортні питання)

видача-прийом документів: 09.00-12.00

П’ятниця

прийом документів / видача документів

(легалізація, нотаріат, витребування, загальні питання)

(паспортні питання не розглядаються)

прийом документів(заяв): 09.00-12.00

 

Вихідні дні: субота, неділя, державні свята України та державні свята В’єтнаму

Межі консульського округу:

територія В’єтнаму – всі питання; територія Камбоджі – всі питання; Республіка Філіппіни, Союз М'янма, Лаоська Народно- Демократична Республіка - оформлення віз.

Примітки:

У Посольстві України у В’єтнамі консульський прийом здійснюється упродовж зазначених робочих днів, крім вихідних та святкових днів.

 Прийом відвідувачів з консульських питань передбачає можливість упродовж прийомних годин подання та видачу документів відповідно, а також надання консультацій з консульсько-правових питань без попереднього запису.

 

У неприйомний час консульська допомога надається у разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, що загрожують життю громадян України.

З 1 червня 2016 року в Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт»

 «15» червня  2018 р. розпочинають роботу візові центри України в містах Ханой і Хошимін, функціонування якого забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide Holding Ltd".

Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам) клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у В’єтнамі і Камбоджі.

Заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

При цьому, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в СРВ.

Контактна інформація візового центру:

Візовий центр в м. Ханой розташовано за адресою (діятиме до 21.01.2019 про зміни інформуватимемо додатково):

Gelex Tower, 3d Floor

52 Le Dai Hanh Street. Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Телефон: +84 283 521 2002

Електронна адреса: info.ukrainevn@vfshelpline.com

Веб-сторінка: http://vfsglobal.com/ukraine/vietnam

Візовий центр в м.Хошимін розташовано за адресою (діятиме до 21.01.2019 про зміни інформуватимемо додатково):

Resco Tower, 4th Floor

94-96 Nguyen Du Str., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

VAC phone: +84 283 521 2002

VAC email: info.ukrainevn@vfshelpline.com

Website: http://vfsglobal.com/ukraine/vietnam