• A-
  A+
 • Người khiếm thị
 • Tiếng Việt
 • Українською
 • English
Thông tin thị thực
10 Tháng bảy 2023 06:13

Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã khôi phục lại công việc xử lý đơn xin thị thực và cấp thị thực cho du lịch Ukarine.


Đại sứ quán xin nhắc nhở rằng hồ sơ xin thị thực vào Ukraine có thể được nộp tại:


Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài. Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cần nhập cảnh vào Ukraine có thể nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Ukraine gần nhất không sớm hơn 3 tháng trước ngày dự định nhập cảnh vào Ukraine;


một trong những Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của Ukraine ở nước ngoài. Bạn có thể nộp hồ sơ xin thị thực thông qua trung tâm thị thực:


tại thành phố Hà Nội (https://visa.vfsglobal.com/vnm/vi/deu/attend-centre/hanoi)


và/hoặc


tại Thành phố Hồ Chí Minh (https://visa.vfsglobal.com/vnm/vi/nld/attend-centre/ho-chi-minh)


Đại sứ quán Ukraine khuyên tất cả các đương đơn điền và đăng ký đơn xin thị thực tại https://visa.mfa.gov.ua/.


Việc đăng ký, in, ký và mang theo mẫu đơn xin thị thực cùng với các tài liệu hỗ trợ sẽ giúp quá trình nộp đơn dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian của bạn.

Pháp luật của Ukraine về các vấn đề thị thực bao gồm:

Luật Ukraine "Về địa vị pháp lý của người nước ngoài và người không quốc tịch" (bằng tiếng Ukraine);

Quy tắc cấp thị thực nhập cảnh và quá cảnh Ukraine  (bằng tiếng Ukraine);

Quy định chứng minh tài chính đối với công dân mời người nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, lưu trú, quá cảnh hoặc rời khỏi Ukraine được thông qua bởi Nghị định của Nội các Bộ trưởng Ukraine số 884 ngày 4 tháng 12 năm 2013 (bằng tiếng Ukraine);

Hướng dẫn Xử lý Đơn xin Thị thực Nhập cảnh và Quá cảnh của Ukraine được thông qua bởi Lệnh của Bộ Ngoại giao Ukraine, Bộ Nội vụ Ukraine, Cục An ninh Ukraine số 469/897/605 ngày 30 tháng 10 năm 2017 (bằng tiếng Ukraine).

Hướng dẫn cấp Thị thực điện tử được theo Lệnh của Bộ Ngoại giao Ukraine số 558 ngày 18 tháng 12 năm 2017 (bằng tiếng Ukraine).

Đại sứ quán/Lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài xử lý đơn xin thị thực và đưa ra quyết định về thị thực: trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đối với dịch vụ gấp (số ngày cụ thể do mỗi Đại sứ quán/Lãnh sự quán quy định);

trong tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn trong phạm vi dịch vụ thông thường trừ khi các điều ước quốc tế của Ukraine có quy định khác. Thời gian xử lý đơn đăng ký dịch vụ thông thường có thể được kéo dài tối đa 30 ngày làm việc nếu cần kiểm tra thêm.

Bộ phận thị thực Bộ Ngoại giao tại các điểm kiểm tra biên giới tại các sân bay quốc tế "Boryspil" và "Odesa" xử lý đơn xin thị thực và đưa ra quyết định cấp thị thực vào ngày nộp đơn.

Đơn xin thị thực điện tử được xử lý trong vòng 9 ngày làm việc.

 • quá cảnh (loại "B", được phép lưu trú tối đa 5 ngày);
 • ngắn hạn (loại “C”, thời gian được phép lưu trú không quá 90 ngày trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhập cảnh lần đầu);
 • dài hạn (loại "D", được cấp để nhập cảnh vào Ukraine với mục đích hoàn thiện hồ sơ được phép lưu trú hoặc cư trú tại Ukraine trong thời gian trên 90 ngày).


Thị thực cho người nước ngoài và người không quốc tịch được cấp tùy thuộc vào thời gian dự kiến ở Ukraine và sự sẵn có của các hồ sơ liên quan.

Trong trường hợp người nước ngoài, người không quốc tịch bị từ chối cấp thị thực, cơ quan làm thị thực phải gửi thông báo từ chối bằng văn bản.

Người nước ngoài và người không quốc tịch bị từ chối cấp thị thực có quyền khiếu nại quyết định bằng cách liên hệ với người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự đã xem xét đơn xin thị thực kèm theo thư khiếu nại để giải thích ý kiến của họ và gửi yêu cầu để xem xét lại đơn xin thị thực. Đơn khiếu nại được gửi trong thời hạn hai tháng kể từ khi người nước ngoài, người không quốc tịch nhận được quyết định từ chối cấp thị thực.

Theo Quy định về thị thực Ukraine, tất cả các đương đơn phải cung cấp hồ sơ sau để xin thị thực:

1. hộ chiếu/giấy thông hành phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến rời Ukraine;
 • có ít nhất 2 trang không có thị thực/dấu/tem;
 • được cấp không quá 10 năm.

2. mẫu đơn xin thị thực được in ra và ký tên (vui lòng xem lời khuyên của Bộ Ngoại giao về đăng ký đơn xin thị thực);

3. 01 ảnh (35x45 mm);

4. bảo hiểm y tế/du lịch được áp dụng tại Ukraine trong thời gian lưu trú (chính sách phải cung cấp mức bảo hiểm tối thiểu €30 000 hoặc tương đương). Người mang hộ chiếu ngoại giao/công vụ được miễn yêu cầu này;

5. chứng minh tài chính đủ khả năng chi trả chi phí trong thời gian lưu trú (ví dụ: sao kê ngân hàng trong 2 tháng gần đây, tiền mặt bằng đồng hryvnia của Ukraine/loại tiền chuyển đổi khác, thẻ ngân hàng cùng với sao kê số dư tài khoản thanh toán/tiết kiệm miễn là thẻ ngân hàng có thể được đổi thành tiền mặt ở Ukraine, xác nhận đặt khách sạn/căn hộ, thư từ chủ lao động/nhà tài trợ của người nộp đơn xác nhận họ sẽ chi trả các chi phí của người nộp đơn tại Ukraine, vé khứ hồi/quá cảnh, v.v.).

Người mang hộ chiếu ngoại giao/công vụ được miễn các yêu cầu này.

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu này, vui lòng xem Quy định chứng minh tài chính đủ chi trả cho người nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, lưu trú, quá cảnh hoặc rời khỏi Ukraine được phê chuẩn bởi Nghị định của Nội các Bộ trưởng Ukraine số 884 ngày 4 tháng 12 năm 2013 (bằng tiếng Ukraine).

6. Biên lai đã thanh toán lệ phí thị thực (trừ khi luật pháp Ukraine hoặc điều ước quốc tế của Ukraine có quy định khác).

 • Xin lưu ý rằng trong trường hợp người nộp đơn cư trú ở một quốc gia khác với quốc gia/quốc tịch của họ, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài chỉ có thể chấp nhận đơn xin thị thực từ những người nộp đơn có giấy tờ tạm trú/thường trú hợp lệ (thị thực dài hạn/ giấy phép cư trú hoặc tương đương của họ v.v).

 • Cùng với các tài liệu được đề cập, người nộp đơn phải nộp hồ sơ xác nhận mục đích chuyến thăm theo kế hoạch của họ tới Ukraine:

 • đối với thị thực quá cảnh (loại B) – một trong giấy tờ sau:
 • thị thực cho một quốc gia khác (nếu cần) và vé;
 • (các) tài liệu xác nhận rằng hành khách/hàng hóa sẽ quá cảnh qua Ukraine bằng ô tô/xe khách;
 • giấy phép vận chuyển quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia nước ngoài cấp.


đối với thị thực ngắn hạn (loại C) – một trong giấy tờ sau:

 • thư mời từ một pháp nhân/công ty/tổ chức đã đăng ký tại Ukraine, được viết trên giấy tiêu đề, có ghi rõ mã số pháp nhân/công ty/tổ chức theo Cơ quan đăng ký pháp nhân, doanh nhân cá nhân và hiệp hội công dân của Ukraine, số đăng ký, ngày và chữ ký, họ và tên của người được mời, thông tin về ngày và nơi sinh, quốc tịch, chi tiết hộ chiếu, nơi cư trú, mục đích chuyến thăm, thời gian dự định đến Ukraine, số lần nhập cảnh và nơi lưu trú tại Ukraine, trách nhiệm của pháp nhân trong việc trang trải các chi phí liên quan đến việc cư trú và/hoặc rời khỏi Ukraine của người được mời;
 • bản gốc thư mời có công chứng của công dân Ukraine hoặc người nước ngoài/người không quốc tịch cư trú hợp pháp (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tại Ukraine. Thư mời phải có đầy đủ họ và tên của người mời, thông tin chi tiết về hộ chiếu và giấy phép cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn (đối với người nước ngoài/người không quốc tịch), địa chỉ và tên đầy đủ của người được mời, thông tin về người đó/ ngày và nơi sinh, quốc tịch, chi tiết hộ chiếu, nơi cư trú, mục đích chuyến thăm, thời gian dự định đến Ukraine, số lần nhập cảnh và nơi lưu trú tại Ukraine, trách nhiệm của người mời để trang trải các chi phí liên quan đến thời gian lưu trú của người nộp đơn và / hoặc khởi hành từ Ukraine. Bản sao hộ chiếu Ukraine của người mời (nếu người mời là công dân Ukraine) hoặc bản sao hộ chiếu của người nước ngoài/người không quốc tịch và giấy phép cư trú tạm thời/thường trú Ukraine của họ (nếu người mời là người nước ngoài/người không quốc tịch) cũng phải được cung cấp;
 • thư mời của bộ/cơ quan hành pháp trung ương khác, cơ quan và tổ chức nhà nước của Ukraine;
 • hợp đồng của hãng vận chuyển hành khách/hàng hóa cũng như giấy phép của hãng vận chuyển hành khách/hàng hóa quốc tế có liên quan;
 • giấy chứng nhận của một người gốc Ukraine do Ủy ban Quốc gia Ukraine về Người gốc Ukraine cấp. Nếu gia đình của người đương đơn nộp đơn xin loại thị thực này thì các giấy tờ về mối quan hệ gia đình với người đương đơn phải được cung cấp;
 • chứng minh mục đích chính của hành trình đến Ukraine của người nộp đơn là du lịch (đặt phòng khách sạn/chỗ ở, kế hoạch lưu trú, thông tin về (các) chuyến tham quan và (các) khung thời gian của chuyến tham quan, thông tin chi tiết về đại lý du lịch, chi tiết phương tiện, thông tin tham quan v.v);
 • thư mời do bệnh viện/cơ sở điều trị y tế của Ukraine cấp;
 • giấy tờ  do cơ quan quản lý nhà nước/ngân hàng khu vực/thành phố có liên quan xác nhận rằng người nộp đơn đã đầu tư vào nền kinh tế Ukraine;
 • (các) giấy tờ xác nhận rằng người nộp đơn sở hữu tài sản (bất động sản) được phân bổ ở Ukraine;
 • thư mời do một tổ chức tôn giáo ở Ukraine cấp để thực hiện các hoạt động truyền giáo ngắn hạn kèm theo thư do Bộ Văn hóa Ukraine/ Cục về các vấn đề tôn giáo của chính quyền khu vực hoặc thành phố có liên quan – tùy thuộc vào cơ quan nào đã đăng ký tổ chức tôn giáo đó;
 • thư của cơ quan truyền thông đại chúng nước ngoài đề nghị cấp thị thực cho phóng viên nước ngoài/nhân viên truyền thông đại chúng có ý định đến Ukraine với tư cách chuyên môn;
 • thư mời của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài/tổ chức quốc tế;
 • Lệnh của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine về đăng ký quan sát viên chính thức từ các quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế cho các cuộc bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội, bầu cử địa phương và trưng cầu dân ý quốc gia;
 • (các) giấy tờ xác nhận rằng người nộp đơn là vợ/chồng, cha mẹ hoặc con của công dân Ukraine.


đối với thị thực dài hạn (loại D) – một trong giấy tờ sau:

 • một bản sao công chứng giấy phép lao động do Trung tâm Việc làm Nhà nước của Ukraine cấp. Người nước ngoài/ người không quốc tịch được miễn yêu cầu xin giấy phép lao động để được tuyển dụng tại Ukraine phải cung cấp một bản sao hợp đồng lao động. Người gốc Ukraine phải cung cấp giấy chứng nhận là người gốc Ukraine và bản sao hợp đồng lao động;
 • một bản sao giấy phép nhập cư do văn phòng địa phương của Dịch vụ Di trú Nhà nước Ukraine cấp;
 • (các) giấy tờ xác nhận người nộp đơn là thành viên gia đình của người nước ngoài/người không quốc tịch được lưu trú theo quy chế tị nạn/bảo vệ tạm thời tại Ukraine. Giấy chứng nhận do nước ngoài cấp phải được cấp hợp pháp hóa và dịch sang tiếng Ukraine cũng như được công chứng hợp lệ;
 • thư mời do cơ quan/pháp nhân/tổ chức nhà nước có liên quan của Ukraine là bên nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế cấp cũng như xác nhận đăng ký dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế có liên quan;
 • thư mời do một tổ chức tôn giáo đã đăng ký hợp pháp tại Ukraine để thực hiện các hoạt động tôn giáo/truyền giáo kèm theo thư do cơ quan nhà nước Ukraine đã đăng ký tổ chức tôn giáo đó cấp (ví dụ: Bộ Văn hóa Ukraine/Cục Các vấn đề Tôn giáo của cơ quan quản lý nhà nước khu vực hoặc thành phố có liên quan);
 • thư mời của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (chi nhánh/văn phòng) đã đăng ký hợp lệ tại Ukraine;
 • thư mời được cấp bởi một công ty nước ngoài đã đăng ký hợp lệ tại Ukraine;
 • thư mời do chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký tại Ukraine cấp;
 • thư mời do một chi nhánh của Truyền thông đại chúng nước ngoài đăng ký hợp lệ tại Ukraine với yêu cầu cấp thị thực cho nhân viên Truyền thông đại chúng;
 • công văn/công hàm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài/cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài/tổ chức (văn phòng) quốc tế có liên quan đề nghị cấp thị thực dài hạn cho nhân viên của cơ quan đại diện/tổ chức (văn phòng) và các thành viên gia đình của họ ;
 • thư mời do cơ quan chính phủ có liên quan của Ukraine cấp thực hiện các chương trình văn hóa, giáo dục, khoa học, thể thao hoặc tình nguyện tương ứng hoặc thư mời do một pháp nhân/cơ quan/tổ chức thu hút tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động của họ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký của pháp nhân/cơ quan/tổ chức đó;
 • giấy tờ xác nhận người nộp đơn là vợ hoặc chồng của một công dân Ukraine. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do nước ngoài cấp phải được chứng thực (hợp pháp hóa) và dịch sang tiếng Ukraine cũng như được chứng nhận hợp lệ;
 • (các) giấy tờ xác nhận người nộp đơn là thành viên gia đình của người nước ngoài/người không quốc tịch cư trú tại Ukraine theo giấy phép cư trú tạm thời kèm theo bản sao giấy phép cư trú tạm thời của người nước ngoài/người không quốc tịch đó cũng như bằng chứng về việc người nước ngoài/người không quốc tịch đó có đủ tài chính để trang trải chi phí của người nộp đơn ở Ukraine. Giấy chứng nhận do nước ngoài cấp phải được cấp hợp pháp hóa và được dịch sang tiếng Ukraine cũng như được chứng nhận hợp lệ;
 • các giấy tờ được quy định tại điểm 4, phần 12, Điều 5 của Luật Ukraine "Về địa vị pháp lý của người nước ngoài và người không quốc tịch" xác nhận rằng người nộp đơn là người sáng lập và/hoặc người tham gia và/hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của (các hoạt động kiểm soát trên) pháp nhân đã đăng ký trong Sổ đăng ký pháp nhân, Doanh nhân cá nhân và Tổ chức công của Ukraine, và phần đóng góp của người nộp đơn (hoặc cổ phần của pháp nhân nước ngoài – trong trường hợp người nộp đơn là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc thực hiện quyền kiểm soát đối với một pháp nhân nước ngoài có cổ phần trong pháp nhân Ukraine) trong vốn của pháp nhân đó bao gồm không ít hơn €100 000 theo tỷ giá hối đoái ngoại tệ chính thức do Ngân hàng Quốc gia quy định vào ngày đầu tư nước ngoài được thực hiện. Các tài liệu do nước ngoài cấp phải được cấp hợp pháp hóa và được dịch sang tiếng Ukraine cũng như được chứng nhận hợp lệ;
 • các tài liệu khác (nếu điều ước quốc tế của Ukraine quy định).

Đại sứ quán/Lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài tính phí $65,00 (phí thị thực cơ bản) để xử lý đơn xin thị thực thông qua dịch vụ thông thường. Lệ phí được tăng gấp đôi cho tất cả các đơn nộp khi yêu cầu dịch vụ nhanh.

Phí thị thực đối với một số loại thị thực dành cho người nộp đơn từ một số quốc gia có thể khác với phí thị thực cơ bản ở trên do nguyên tắc theo thỏa thuận hai nước. Vui lòng xem phí đối ứng.

Thông tin về lệ phí thị thực cũng có thể được tìm thấy tại trang web của Đại sứ quán/Lãnh sự quán có liên quan.

Các bộ phận thị thực Bộ Ngoại giao tại các điểm kiểm tra biên giới tại các sân bay quốc tế "Boryspil" và "Odesa" tính phí 2550 UAH (trừ khi các hiệp ước quốc tế của Ukraine có quy định khác).

Lệ phí lãnh sự với số tiền:

- Visa điện tử nhập cảnh một lần - 20 đô la Mỹ;

- Visa điện tử nhập cảnh hai lần – 30 đô la Mỹ.

Phí lãnh sự tăng gấp đôi trong trường hợp xử lý Visa điện tử khẩn cấp.

Lệ phí không được hoàn lại trong trường hợp bị từ chối thị thực.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux